Project Description

Utworzenie bliźniaczych kanałów YouTube w grupie krajów USA/ROSJA