Project Description

Zabezpieczenie katolickiej literatury przedsoborowej w postaci cyfrowej i umożliwienie swobodnego do niej dostępu online.