Project Description

Propagowanie modlitwy do św. Michała Archanioła w parafiach. Darmowe rozesłanie modlitwy wszystkim, którzy pragną wprowadzić tą modlitwę po Mszy Świętej.