Project Description

Projekt działań ewangelizacyjnych związanych z propagowaniem przesłania sługi Bożego: Talbota wśród osób uzależnionych i ich rodzin