Starożytna modlitwa psalmami cz.3

Starożytna modlitwa psalmami cz.3

Psalmy: 5, 7, 9, 10. Starożytna modlitwa psalmami. Modlitwa błagalna do Zbawiciela. „Dawid, natchniony przez Ducha Świętego, jest w Psalmach pierwszym prorokiem modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej. Modlitwa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza i Syna Dawidowego, objawi...