FORUM

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Regulamin

Regulamin forum KuBogu.com.pl

W trosce o poziom dyskusji i kulturalną wymianę poglądów prosimy o przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety. Jeśli chcesz dyskutować na forum kuBogu.com.pl musisz przestrzegać następującego Regulaminu Forum:

 1. Przeglądanie Forum jest dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu. Aby założyć nowy temat lub wziąć udział w dyskusji musisz założyć konto w serwisie KuBogu.com.pl oraz zalogować się na nim.

 2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy Forum KuBogu.com.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum.

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności KuBogu.com.pl

 4. Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne tylko dla administratorów serwisu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych nam informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na naszym Forum.

 5. Zanim o coś zapytasz na Forum sprawdź, czy odpowiedź nie znajduje się na stronie z FAQ.

 6. Forum jest częścią serwisu KuBogu.com.pl i jest ogólnie dostępne dla każdego Użytkownika i odwiedzającego serwis. Prosimy jednak, aby poruszane w postach tematy wiązały się z tematyką tego serwisu.

 7. Zabronione jest umieszczanie na łamach Forum serwisu KuBogu.com.pl postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc i oszustwa, a także obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa osób trzecich.

 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum serwisu KuBogu.com.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.

 9. Udostępnianie oraz proszenie o udostępnienie materiałów objętych ochroną praw autorskich (muzyka, filmy, książki, multimedia itp.) są zabronione. Posty zawierające takie materiały lub dostęp do nich będą kasowane, a Użytkownik Forum notorycznie łamiący ten punkt regulaminu i propagujący tego typu postępowanie zostanie upomniany. Jeśli takie postępowanie się powtórzy, to Użytkownik, który ponownie złamał ten punk regulaminu zostanie zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 10. Wszelkie przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom. Użytkownicy łamiący prawo będą łącznie z ich postami usuwani z Forum.

 11. Zabronione jest umieszczanie w postach linków do innych serwisów i stron internetowych. Posty zawierające takie linki będą usuwane bez powiadomienia ich Autora. Forum nie jest miejscem do reklamowania innych serwisów i usług. Notoryczne łamanie niniejszego punktu Regulaminu Forum będzie skutkowało zablokowaniem konta. Dopuszczalne jest odstępstwo od niniejszego punktu Regulaminu Forum, jeśli umieszczony link do innego serwisu lub strony internetowej nie stanowi reklamy wyżej wymienionego serwisu lub strony internetowej. Ostateczna decyzja w kwestii pozostawienia lub usunięcia postu zawierającego link do innego serwisu lub strony internetowej należy do Administracji oraz Moderatorów serwisu KuBogu.com.pl.

 12. W trosce o poziom dyskusji i kulturalną wymianę poglądów należy przestrzegać zasad ogólnie przyjętej netykiety.

 13. Zabronione jest wyśmiewanie i obrażanie innych użytkowników Forum. Nie prowokuj i nie atakuj nikogo swoimi wypowiedziami. Nie groź nikomu. Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników Forum będą usuwane bez powiadomienia ich Autora.

 14. Na Forum serwisu KuBogu.com.pl obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów.

 15. Zabronione jest publikowanie danych osobowych oraz kontaktowych, a także ujawnianie korespondencji prywatnej. Jeśli chcesz wysłać dane wrażliwe innemu Użytkownikowi serwisu KuBogu.com.pl skorzystaj z wiadomości prywatnej.

 16. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń kupna i sprzedaży oraz dotyczących innych przedsięwzięć.

 17. Unikaj pisania całego tekstu dużymi literami, jest to nieczytelne. W elektronicznej formie przekazu duże litery oznaczają krzyk.

 18. Używaj polskich znaków – to ułatwia czytanie. Unikaj błędów ortograficznych. Używaj skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite.

 19. Pisz zawsze na temat. Staraj się formułować myśli zwięźle i przejrzyście.

 20. Nazwa wątku powinna odzwierciedlać jego treść. Redaguj swoje listy klarownie i zrozumiale, tak aby inni Użytkownicy Forum nie musieli się głowić nad jego zrozumieniem.

 21. Staraj się dodawać merytoryczne i sensowne wypowiedzi. Unikaj odpowiedzi typu „super”, „zgadzam się” itp.. Nie wnosi to nic do dyskusji i niepotrzebnie zaśmieca dany wątek. Takie posty mogą zostać usunięte bez powiadomienia ich Autora.

 22. Jeśli chcesz rozpocząć nowy wątek przejrzyj inne, aby uniknąć powielenia tematów. W tym celu skorzystaj z opcji „Szukaj”.

 23. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane, a ich Autor otrzyma ostrzeżenie.

 24. Nie pisz swoich postów jeden pod drugim – jeśli chcesz coś dopisać, to skorzystaj z opcji pozwalającej na edytowanie postu.

 25. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska lub służące wyłącznie nabijaniu postów, będą usuwane bez wcześniejszego powiadomienia ich Autora.

 26. Administracja i Moderatorzy Forum serwisu KuBogu.com.pl mogą bez wcześniejszego ostrzeżenia jego Autora zamykać wątki, i usuwać posty, jeśli naruszają one Regulamin Forum i przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.

 27. Administracja i Moderatorzy Forum serwisu KuBogu.com.pl mogą przenosić wątki na inne, bardziej odpowiednie subfora bez informowania o tym jego Autora.

 28. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu Forum Użytkownik, może zostać zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 29. Decyzja o usunięciu wątku lub postu naruszającego niniejszy Regulamin Forum oraz jego usunięcie przez Administrację lub Moderatora Forum serwisu KuBogu.com.pl są nieodwołalne.

 30. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek działań mających na celu zdyskredytowanie lub obrażenie Administracji oraz Moderatorów Forum serwisu KuBogu.com.pl ze względu na podejmowane przez wyżej wymienione osoby decyzje związane z pełnioną przez te osoby funkcją w ramach serwisu KuBogu.com.pl. Takie wątki i posty będą niezwłocznie usuwane, a ich Autor zostanie zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 31. Zabronione jest tworzenie nowych kont w serwisie KuBogu.com.pl w celu obejścia blokady założonej na Użytkownika za złamanie niniejszego Regulaminu Forum. Takie postępowanie może skutkować zablokowaniem przez Administrację serwisu KuBogu.com.pl adresu IP i/lub urządzenia, z którego zablokowany Użytkownik próbuje obejść założoną za złamanie Regulaminu Forum blokadę.

 32. Wszelkie pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące funkcjonowania Forum serwisu KuBogu.com.pl proszę kierować przez formularz kontaktowy.

 33. W kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie Forum decydujący głos ma Administracja serwisu KuBogu.com.pl.

 34. Korzystając z Forum serwisu KuBogu.com.pl Użytkownik Forum akceptuje niniejszy Regulamin Forum w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 35. Zastrzegamy sobie sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu Forum. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.