Ten co się modli za duszami w czyśćcu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z czyśćca rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą: "Panie, zlituj się nad tą duszą, ona nas wyrwała z płomieni, ona za nas uczyniła zadość Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinień, jak ona błagała, żebyś zapomniał przewinień naszych".

JAN MARIA VIANNEY, Święty proboszcz z Ars

3 INTENCJE

Mszy Świętych

Ostatnio zakończone zrzutki

ZAMÓWILIŚMY WSPÓLNIE : 2167 MSZY ŚWIĘTYCH

Szczegółowe podsumowanie każdej ze zrzutki znajduje się w zakładce Aktualności na zrzutka.pl