Projekty Fundacji

Nad czym obecnie pracujemy i co planujemy

2019-11-01T12:09:11+00:00

TALBOT

Projekt działań ewangelizacyjnych związanych z propagowaniem przesłania sługi Bożego: Talbota wśród osób uzależnionych i ich rodzin

2019-11-01T12:11:37+00:00

KOPIA

Zabezpieczenie katolickiej literatury przedsoborowej w postaci cyfrowej i umożliwienie swobodnego do niej dostępu online.