WYDAWCY

Fronda (w starofrancuskim proca) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku wydawniczym. Obecnie, oprócz książek i kwartalnika Fronda Lux wydawanych przez FRONDA PL Sp. z o.o., funkcjonuje całkowicie niezależny, prowadzony przez inną firmę portal Fronda.pl.

Zobacz stronę

Marka 3DOM (czyt. „friidom”, od angielskiego freedom – „wolność”) narodziła się wśród mrozów lutego 2016-go roku. Tomasz Grzegorz Stala – założyciel i właściciel firmy – pielęgnował pomysł przez kilka lat, nim sytuacja pozwoliła na wypuszczenie go w szerszy świat. Koncepcją 3DOM była synergia klasycznych, rzymsko-katolickich wartości: wolności, tradycji i religii katolickiej, które z upływem czasu coraz bardziej zanikają z polskiej sfery publicznej. Ten paradygmat utrzymujemy do dziś, wydając, promując i dystrybuując pozycje, które krzewią właśnie taki tradycyjny program. Jesteśmy księgarnią patriotyczną i wydawnictwem.

Zobacz stronę

Wydawnictwo M powstało w czasach, gdy komputery były rzadkością, a archaiczny już zwykły powielacz urządzeniem pod specjalnym nadzorem. Od 1980 roku świat zmienił całkowicie swoje oblicze, ale my nadal staramy się zachowywać szacunek dla słowa, bo ono ma moc zmieniać świat.

Zobacz stronę

Wydawnictwo AA powstało w 1998 roku. Zakres wydawniczy obejmuje takie tematy jak religia katolicka, historia, zdrowie i kulinaria. Potfolio firmy może również pochwalić się sporą liczbą judaików, które opisują osoby związane z dawnym Krakowem.

Zobacz stronę

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od początku swego istnienia (1991) stara się przedstawiać i promować najbardziej interesujące i wartościowe teksty z tradycji duchowej chrześcijaństwa czerpiącej obficie z doświadczenia mnichów.

Zobacz stronę

Nasze książki ubogacają wiarę, prowadzą do spotkania z żywym Jezusem, a także do obcowania z tym, co jest nie tylko autentyczne, ale również dobre i piękne. Książka przecież powinna stawać się dla każdego z nas źródłem siły do realizacji pragnienia wewnętrznej przemiany. Na lepsze.

Zobacz stronę

Jesteśmy rodzinną manufakturą.Inicjatywę tworzą ludzie świeccy – Twoi duchowi bracia i siostry zawierzeni Matce Bożej w duchowej łączności z jedną ze wspólnot zakonnych Kościoła. Inspirację do wydawanych dzieł, tytułów czerpiemy z dni skupienia i rekolekcji przeżywanych każdego roku. Celem wydawnictwa jest przy współpracy z łaską Bożą inspirowanie czytelników poprzez książki do budowania i rozwijania życia wewnętrznego/duchowego prowadzącego do świętości. To dar o który codziennie należy prosić.

Zobacz stronę